Info – Consells: Les nostres cirurgies

Un cop decidits a realitzar la intervenció quirúrgica a la vostra mascota, a les Clíniques Veteralia trobareu els mitjans tècnics i humans necessàries per a la pràctica de l’acte quirúrgic.

Fa anys que les Clíniques  Veteralia venen desenvolupant la seva tasca com a cirurgians veterinaris. Durant aquest període de temps s’han tractat multitud de pacients i de l’experiència acumulada se’n beneficien les vostres mascotes.

Però la cirurgia és un camp en constant evolució i és imprescindible mantenir i ampliar els coneixements mitjançant l’assistència a cursos, congressos…

L’equipament de les clíniques també evoluciona constantment i invertir en aparells més moderns per tal de proporcionar als nostres pacients les atencions que es mereixen.

Respecte al personal no veterinari, es troba també altament qualificat i realitzen les seves tasques amb entusiasme i amor cap als animals.

L’anestèsia és un procediment mèdic segur, però sempre existeix un risc. Una de les causes més comunes de les complicacions anestèsiques és la presència de malalties ocultes que no havien estat diagnosticades prèviament; un animal anèmic oxigenarà malament els seus teixits i un pacient diabètic podria descompensar-se durant la intervenció.

És per això que per tal de detectar aquelles malalties que poden afectar al vostre animal us recomanem la realització d’un examen preanestèsic.

Les proves a realitzar dependran del tipus d’intervenció, de l’edat de l’animal i de l’examen clínic previ.

Estan equipats amb taula de cirurgia, il·luminació quirúrgica adient, anestèsia inhalatòria, monitorització de constants vitals, bombes automatitzades d’infusió…

L’anestèsia és controlada en tot moment mitjançant monitors de constants vitals que ens proporcionen la informació necessària per tal de poder prevenir les complicacions abans de que es produeixin.

En totes les intervencions realitzades als centres Veteralia es col·loca al pacient un catèter intravenós que permet administrar ràpidament sèrum o medicació en cas què sigui necessari. Excepte en intervencions de molt curta durada, els pacients són intubats per tal d´assegurar una via aèria adient.

Com és obvi, totes les intervencions es realitzen en condicions d’esterilitat i s’utilitza material d’un sol us per tal d’evitar la transmissió de malalties entre els pacients.

Després de la intervenció, els pacients passaran a una sala d’hospitalizació on es controlen les seves constants fins a la seva recuperació. Durant aquest període tenim especial cura en subministrar els fàrmacs necessaris per poder controlar el dolor que poden patir.

Per tal que els pacients rebin l’alta tant recuperats com sigui possible acostumem a programar les intervencions al matí de manera que quan els recolliu a la tarda estiguin més recuperats. En tot cas, depèn de la intervenció programada.

Algunes clíniques Veteralia disposen de Servei d’Hospitalizació de 24 hores. Si la intervenció ho requereix els animals operats podran quedar-se ingressats durant el post-operatori.

Disposeu d’un Servei d’urgències en cas de que la vostra mascota pateixi algun problema post-operatori.

En el moment de l’alta rebreu les instruccions per escrit dels tractaments a administrar, les dates de les consultes de revisió i d’extracció dels punts de sutura.

Podeu aprofitar per preguntar qualsevol dubte que es plantegi sobre la intervenció.