MOTIUS PER A ESTERILITZAR A LA MEVA GOSSA O GOS

L’esterilització és una intervenció quirúrgica que consisteix en impedir la reproducció de les nostres mascotes. Habitualment sol consistir en l’extracció dels òrgans implicats en dita reproducció (ovaris i matriu en les femelles i testicles en els mascles), tot i que no en tots els casos és així.

Fent-t’ho obtenim una sèrie d’avantatges que a continuació procedim a enumerar.

  • Quins beneficis obté una femella esterilitzada?

Els tumors de mama afecten a 1 de cada 4 gosses no esterilitzades i són el càncer més freqüent en les gosses. El 50% són malignes i poden afectar a altres òrgans
(metàstasi).

L’esterilització precoç redueix significativament el risc de patir tumors de mama.

Una de las causes de cirurgia d’urgència i hospitalització és la infecció de matriu.

Les gosses esterilitzades mai presentaran aquesta malaltia.

Les gosses solen presentar 2 zels a l’any, amb fluxos vaginals de 3 setmanes de durada.

Un cop operada, la gossa no presentarà més zels al llarg de tota la seva vida.

Fent-t’ho, també evitem la dificultat de trobar propietaris que adoptin els cadells i que mai els abandonin en un futur (només a Catalunya hi ha més de 30.000 abandonaments a l’any).

La pseudogestació o embaràs psicològic és un trastorn hormonal que pot presentar-se 2 mesos després del zel i que pot provocar angoixa a la gossa i aparició de
llet a les mames amb risc de mastitis (infecció de les mames).

  • Preguntes freqüents respecte l’esterilització en femelles

Quan abans millor, encara que la intervenció es pot fer durant tota la vida de la femella. Nosaltres li aconsellarem el moment ideal.

Durant molts anys s’ha difós la falsa creença, totalment oposada a la realitat, de que si no es feia criar un cop, a la gossa li sortirien quists i tumors. Només l’esterilització precoç prevé l’aparició de tumors de mama.

No té perquè ser així. Això depèn de la genètica, dels hàbits alimentaris i de l’exercici que practiqui. Tanmateix, recomanem dietes per a controlar el pes de l’animal.

No. L’única manera de fer desaparèixer els embarassos psicològics de forma definitiva és l’esterilització.

No. La seva gossa serà la mateixa de sempre.

  • Quins beneficis obtenim castrant el nostre gos mascle?

Fent-t’ho, s’eviten muntes indesitjades que poden comportar cadells de difícil adopció.

Un dels principals problemes de comportament és l’agressivitat per dominancia que provoca mossegades i males conductes que en molts casos deriven en una mala convivència.

Una de les principals raons per les quals els gossos s’escapen de casa és que es veuen atrets per les gosses en zel, fins i tot si estan a 1 km de distància. Amb la castració precoç ho evitarem.

Generalment, els gossos castrats solen ser més sociables i menys conflictius.

Si castrem el gos abans d’haver adquirit aquest comportament,  ja no el desenvoluparà en el futur. Aquest és un aspecte important en gossos que viuen a l’interior d’una casa.

La castració disminueix l’aparició de malalties prostàtiques, tumors i hèrnies perineals així com elimina el desenvolupament de tumors testiculars, malalties totes elles molt comunes en gossos no castrats d’edat avançada.

  • Preguntes freqüents respecte la castració en gossos mascles

El millor moment és abans de la maduresa sexual del gos, encara que pot realitzar-se durant tota la vida de l’animal.

Si. Es pot realitzar una vasectomia en la que s’anul·la la capacitat reproductiva mantenint els testicles. Amb aquesta tècnica perdem molts dels beneficis descrits anteriorment.

No. Pot existir una tendència a engreixar-se que depèn de la genètica, els hàbits alimentaris i el nivell d’activitat del gos. Tot i així, és recomanable que el seu gos mengi una dieta específica per a gossos castrats.