Patricia Navarro - H.V. Sala Goron
  • Antiguitat i Àrees d’interès dins el Centre

    Porta des del 2015 al nostre Hospital.

    Les seves àrees d’especial interès són l’atenció al client, i la gestió de l’agenda de visites.

  • Mascotes

    Gos Braco de Weimar – Luna

  • Aficions

    Animals. Lectura. Caminar. Sol.