• Concepte

    És un conjunt d’accions de medicina preventiva que es realitzen al llarg d’un any amb el doble objectiu de proporcionar la millor salut a la mascota i de detectar possibles alteracions de manera precoç.

    El preu inclou el servei de tot any i s’acostuma a cobrar en quotes mensuals.

  • Modalitats

    Cada mascota pot tenir el seu Pla de Salut. Tenim diferents modalitats en funció de l’edat de l’animal i les necessitats de cada propietari.

  • Preus

    En funció de la modalitat, el preu variarà, anant dels 13,11€/mes fins als poc més de 30€/mes.

Modalitats

Mòduls